INSIDE рейтинг


Інформаційне агентство «ХМ-ІНСАЙД»
(свідоцтво Міністерства  юстиції України КВ 744-566Р)
пропонує:

 ПОСЛУГИ З ДОСЛІДЖЕНЬ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ
ТА ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

Соціологічна група видання спеціалізується на проведенні усіх видів соціологічних досліджень із дотриманням міжнародних стандартів, затверджених кодексами ESOMAR та WAPOR.

Наші  клієнти – політичні партії/політики, органи влади та місцевого самоврядування, громадські організації, медіа, бізнес.

Широкий спектр якісних досліджень дозволяє обрати може здійснюватися за такими методами:

 • FACE-TO-FACE
  Найбільш популярний кількісний метод дослідження, який передбачає особистий контакт з респондентом. Залежно від цільової аудиторії, опитування може проводитись на вулиці, за місцем проживання чи роботи респондента, за місцем продажу тощо. Метод дозволяє використовувати різні типи вибірок і проводити інтерв’ю різної тривалості.
 • CAWI (СOMPUTER ASSISTED WEB INTERVIEW)
  On-line опитування. Метод збору інформації, який передбачає самостійне заповнення анкети респондентом на спеціальній веб-сторінці. Для цих досліджень видання використовує власний сервер. Метод передбачає високу швидкість збору даних, дає можливість контакту із важкодоступними аудиторіями, проте його успішність залежить від інтернет-покриття цільової аудиторії.
 • CATI (COMPUTER ASSISTED TELEPHONE INTERVIEW)
  Індивідуальне особисте інтерв’ю, яке проводиться по телефону за допомогою спеціальної централізованої комп’ютерної системи. Передбачає високу швидкість збору даних, ідеально підходить для невеликих анкет з нескладними питаннями і шкалами. Використовуються дзвінки як на стаціонарні, так і мобільні телефони.
 • ОМНІБУС
  Опитування, яке проводиться одночасно для декількох замовників. Основна перевага – клієнт платить тільки за той блок питань, який його цікавить.
 • MESSENGER POLLS
  Опитування, які проводяться онлайн на смартфонах за допомогою популярних месенджерів. Всі опитування анонімні, дані аналізуються тільки в узагальненому вигляді.
 • ГЛИБИННЕ ІНТЕРВ‘Ю
  Неформалізована індивідуальна бесіда з респондентом, яка проводиться на основі гайду з переліком обов’язкових тем для обговорення. Перевага глибинним інтерв’ю надається при вивченні чутливих тем.

Результати дослідження оформлюються прес-релізом та інфографічними медіа, які, за бажанням клієнта, оприлюднюються  у ЗМІ та соціальних мережах.

Для кожного клієнта розробляється індивідуальний бріф-заявка та анкета. Тривалість дослідження залежить від його методу і мети.

Замовити соціологічне дослідження (довільно): xm-inside@ukr.netПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ КОРИСТУВАЧА

Шановний користувачу!
Щиро дякуємо Вам за участь у нашому проєкті. З метою належного інформування та з повагою до приділеного нам часу і Вашої уваги, маємо повідомити про те, чим ми керуємося у своїй роботі. Ми виходимо з того, що Ви ознайомилися з цим повідомленням до початку своєї роботи у проєкті, тому будь-які Ваші дії на даному проєкті є підтвердженням Вашої згоди з тим, що відображено цій сторінці.
Ми надаємо можливість проходити опитування в зручний час і в зручному місці. Для цього потрібно лише прийняти надіслане Вам запрошення і можна відразу розпочинати проходження анкети.
Участь у опитуваннях дає Вам змогу повідомити виключно власну думку, на яку не має права впливати будь-яка інша особа. Ви маєте на неї гарантоване і невід’ємне громадянське право, яке повністю нами підтримується. Метою нашої роботи саме і є реалізація такого права. І ми лише підтримуємо реалізацію ваших прав.
Так, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950, що набула чинності для України 11.09.1997, передбачено наступне:
– Стаття 9: Свобода думки, совісті і релігії
1. Кожен має право на свободу думки, совісті та релігії; це право включає свободу змінювати свою релігію або переконання, а також свободу сповідувати свою релігію або переконання під час богослужіння, навчання, виконання та дотримання релігійної практики і ритуальних обрядів як одноособово, так і спільно з іншими, як прилюдно, так і приватно.
2. Свобода сповідувати свою релігію або переконання підлягає лише таким обмеженням, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах громадської безпеки, для охорони публічного порядку, здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
– Стаття 10: Свобода вираження поглядів
1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств.
2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду.
Водночас, Конституцією України визначено:
– Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.
Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.
Ваша інформація та власна висловлена точка зору, які Ви нам залишаєте, є важливими для нас і для суспільства. Ми з повагою та сумлінням ставимося до Ваших персональних даних, які можуть збиратися у мінімальному обсязі, необхідному для статистичних вибірок. Так, наприклад, наш ресурс може отримувати вибірки знеособлених телефоних номерів із загальнодоступних відкритих джерел або випадкові телефонні номери, згенеровані за допомогою відповідних програм, що також є у загальному доступі. Отримання такого запрошення до співробітництва жодним чином не змушує Вас до відповіді, і до моменту підтвердження Вами участі у проекті шляхом надання будь-якої інформації та, відповідно, погодження на обробку Ваших персональних даних, ми не маємо жодного доступу до Ваших персональних даних та/або ідентифікуючої інформації про Вашу особистість. Лише у разі Вашої відповіді на запрошення нашого проєкту та відповідно до вимог і змісту Закону України “Про захист персональних даних” до початку будь-якого Вашого користування цим ресурсом ми звертаємо Вашу увагу, що будь-яке надання персональних даних на цьому сайті є Вашим добровільним волевиявлення, на умовах викладених на цьому сайті, і Вашою згодою щодо надання дозволу на обробку Ваших персональних даних відповідно до мети даного проекту.
Водночас, навіть не маючи виключних ідентифікуючих даних, ми враховуємо і зміст Закону України “Про захист персональних даних”, піклуючись про Вашу конфіденційність, наскільки це можливо з метою збереження балансу поваги до Вашого особистого життя і Вашого невід’ємного права на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Саме тому, беручи участь у цьому проєкті, Ви усвідомлено реалізуєте своє право на вираження своїх поглядів і переконань, та надаєте нам право на використання отриманої інформації.
Ваша участь у проєкті є підтвердженням того, що з метою належної обробки, використання та збереження інформації, наданої Вами, Ви власноруч, добровільно і без примусу надаєте адміністрації сайту повне право на збір, обробку, зберігання, використання будь-якої інформації, наданої або підтвердженої Вами, на власний розсуд та/або для надання будь-яким особам, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, з метою досягнення мети проєкту. Таким чином, Ви погоджуєтеся, що у випадку розкриття / використання отриманої адміністрацією інформації, наданої на проєкті, Ви не буде мати до адміністрації сайту будь-яких претензій. Зі свого боку, адміністрація сайту вживає всіх від неї залежних дій стосовно належного захисту та обробки отриманої інформації.
Ми щиро дякуємо Вам за увагу до нашого проєкту та участь. Щиро сподіваємось на наше подальше співробітництво, і Вашу небайдужість до змін у суспільстві.