У Шепетівці відмовляться від централізованого опалення

Економіка

У місті Шепетівка на Хмельниччині планують повністю відмовитися від цен­тра­лі­зо­ва­но­го пос­та­чан­ня теп­ла та поступово перейти на індивідуальне опалення. Такий єдиний вихід зі складної економічної ситуації бачить місцева влада.

Про це під час пресконференції повідомив міський голова Віталій Бузиль.

За його словами, упродовж останніх декількох років у Ше­пе­тів­ці ха­отич­но на­да­ва­ли­ся доз­во­ли на вста­нов­лення ін­ди­ві­ду­аль­но­го опа­лен­ня.

«Це кри­тич­но роз­ба­лан­сувало тепломережу міста. Зокрема – 79 ба­га­ток­вартир­них бу­дин­ків. У 19-ти з них на цен­тра­лі­зо­ва­но­му теп­ло­пос­та­чан­ні за­ли­ши­лось ли­ше по 2–3 квар­ти­ри. Тому прий­ня­то рі­шен­ня про по­етап­ний пе­ре­хід міс­та на ав­то­ном­не опа­лен­ня», – зауважив Віталій Бузиль.

Наголосив, що з 1 березня запрацює комісія, яка вивчатиме питання щодо видачі дозволів споживачам на індивідуальне опалення.

«Прі­ори­тет на­да­ва­ти­меть­ся тим бу­дин­кам, в яких або повністю відмовилися від централізованого опалення, або 50 відсотків квар­тир уже пе­рей­шли на ін­ди­ві­ду­аль­не. Хаотичних дозволів надавати не будемо», — сказав мер.

Крім того, наразі міська рада веде перемовини з державними банківськими установами, аби ма­ло­за­без­пе­че­ні ше­пе­тів­чани могли отримати для цього кошти за програмою «теплих кредитів». Як саме надаватимуть кредити і яка схема від’єднання споживачів від цен­тра­лі­зо­ва­но­го теп­ло­пос­та­чан­ня – шепетівчан обіцяють поінформувати детально.

На думку керманича міста, для Шепетівки – це вимушений крок на фоні нинішньої цінової політики на енергоносії, оскільки тарифи на газ і електроенергію становлять 70 відсотків структури тарифу централізованого теплопостачання.

Також він зауважив, що ефективним шляхом­ пок­ра­щен­ня на­дан­ня пос­луг з утримання ба­га­ток­вартир­ни­х бу­дин­ків є ство­рен­ня ОСББ. Їх формуванню він го­то­вий все­біч­но спри­яти.

Віталій Бузиль повідомив і про інше важливе рішення міськради: мо­дуль­ні ко­те­льні, які вста­нов­ле­ні у нав­чаль­них зак­ла­дах міс­та, обслуговуватиме Ше­пе­тівсь­ке під­при­ємс­тво теп­ло­вих ме­реж. Ос­танні­ми ро­ка­ми цим займалася при­ват­на ком­па­нія. А пе­ре­да­ча котелень комунальному підприємству доз­во­лить, на переконання місцевої влади,  ско­ро­ти­ти вит­ра­ти освітніх кош­тів на 11 відсотків.

 

Нагадаємо, мешканці Шепетівки обурені незручностями та відсутністю належних умов для споживачів у приватному підприємстві «Управлінська компанія «Управдом».

Дізнавайтеся новини першими на Телеграм